Upoređivanje brojeva

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Upiši jednan od znakova: <, >, =, ≠
7829 3571348351124085
45553381949430669840

2. Zadatak: Upiši jednan od znakova: <, >, =, ≠
653556117697241765298203794579
237836300785492350767354254835

3. Zadatak: Upiši jednan od znakova: <, >, =, ≠
4 7814 9491 5565 3096 7953 7084 9801 7469 7547 144
1 6815 1198 5816 1308 9808 2371 0144 3986 7709 165

4. Zadatak: Upiši jednan od znakova: <, >, =, ≠
93 27211 18569 54614 62384 83585 47389 92822 74843 21876 162
64 46549 90072 24819 83483 05456 41891 60522 06794 45646 225