Množenje brojem zbira i razlike

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Izračunaj.
(38 + 31) ∙ 70 = (83 + 67) ∙ 46 = (66 - 24) ∙ 65 =
14 ∙ (47 + 90) = (76 - 11) ∙ 83 = (65 - 54) ∙ 72 =
79 ∙ (52 - 17) = 87 ∙ (71 - 51) = (67 + 30) ∙ 76 =