Upoređivanje razlomaka

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Upiši jednan od znakova: <, >, =
CpWz-_001.jpg CpWz-_002.jpgCpWz-_003.jpg CpWz-_004.jpgCpWz-_005.jpg CpWz-_006.jpgCpWz-_007.jpg CpWz-_008.jpgCpWz-_009.jpg CpWz-_010.jpg
CpWz-_011.jpg CpWz-_012.jpgCpWz-_013.jpg CpWz-_014.jpgCpWz-_015.jpg CpWz-_016.jpgCpWz-_017.jpg CpWz-_018.jpgCpWz-_019.jpg CpWz-_020.jpg