Proširivanje i skraćivanje razlomaka

Kada skratiš razlomke crne boje dobiješ razlomke crevne boje. Uradi zadatke u svesci, spoji zadatak sa njegovim rješenjem i OBAVEZNO klikni "Provjeri" za rezultate.