Mjesne vrijednosti cifara (Razredi)

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Odredi mjesnu vrijednost cifre koja je podvučena.
Koristi skraćenice: deset hiljada (DH), hiljada (H), stotice (S), desetice (D), jedinice (J)!!!
CpWz-2_001.jpgCpWz-2_002.jpgCpWz-2_003.jpg
CpWz-2_004.jpgCpWz-2_005.jpgCpWz-2_006.jpg
CpWz-2_007.jpgCpWz-2_008.jpgCpWz-2_009.jpg
CpWz-2_010.jpgCpWz-2_011.jpgCpWz-2_012.jpg
CpWz-2_013.jpgCpWz-2_014.jpgCpWz-2_015.jpg
CpWz-2_016.jpgCpWz-2_017.jpgCpWz-2_018.jpg
CpWz-2_019.jpgCpWz-2_020.jpgCpWz-2_021.jpg

2. Zadatak: Odredi mjesne vrijednosti brojeva u tabeli.
BROJDHHSDJBROJDHHSDJ
8392 083
97 58755 294
3459
85 65311 733
4 35266
1 16091 847
1 856884