Brojevni izrazi sa zagradama i razlomcima

Izvrši naznačene operacije sa razlomcima na lijevoj strani i dobićeš rezultate na desnoj. Uradi zadatke u svesci, spoji zadatak sa njegovim rješenjem i OBAVEZNO klikni "Provjeri" za rezultate.