Jednačine sa razlomcima

Riješi jednačine na lijevoj strani i dobićeš rezultate na desnoj. Uradi zadatke u svesci, spoji zadatak sa njegovim rješenjem i OBAVEZNO klikni "Provjeri" za rezultate.