Sabiranje i oduzimanje do 10 000 (usmeno)

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši usmeno.
2 + 9 = 1 + 5 =2 + 6 =3 + 8 =
11 - 7 = 12 - 9 =18 - 9 =18 - 5 =

2. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši usmeno.
29 + 62 =65 + 27 =85 + 10 =80 + 12 =
62 - 45 = 62 - 18 =82 - 39 =50 - 31 =

3. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši usmeno.
248 + 253 =230 + 642 =257 + 201 =172 + 121 =
530 - 162 = 793 - 259 =682 - 256 =926 - 251 =

4. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši usmeno.
5 932 + 5 713 =1 244 + 8 632 =1 003 + 7 221 =8 732 + 2 651 =
6 261 - 4 535 = 9 168 - 1 664 =5 507 - 1 547 =6 233 - 1 062 =

5. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši usmeno.
23 172 + 13 283 =11 629 + 27 932 =55 312 + 16 860 =18 701 + 13 355 =
88 249 - 21 761 = 38 314 - 20 160 =61 865 - 29 131 =77 187 - 20 397 =