Sabiranje i oduzimanje do 10 000 (pismeno)

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši pismeno.
CpWz-4_001.jpg CpWz-4_002.jpgCpWz-4_003.jpgCpWz-4_004.jpg
CpWz-4_005.jpg CpWz-4_006.jpgCpWz-4_007.jpgCpWz-4_008.jpg

2. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši pismeno.
CpWz-4_009.jpgCpWz-4_010.jpgCpWz-4_011.jpgCpWz-4_012.jpg
CpWz-4_013.jpg CpWz-4_014.jpgCpWz-4_015.jpgCpWz-4_016.jpg

3. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši pismeno.
CpWz-4_017.jpgCpWz-4_018.jpgCpWz-4_019.jpgCpWz-4_020.jpg
CpWz-4_021.jpg CpWz-4_022.jpgCpWz-4_023.jpgCpWz-4_024.jpg

4. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši pismeno.
CpWz-4_025.jpgCpWz-4_027.jpgCpWz-4_027.jpgCpWz-4_028.jpg
CpWz-4_029.jpg CpWz-4_030.jpgCpWz-4_031.jpgCpWz-4_032.jpg

5. Zadatak: Sabiranje i oduzimanje brojeva izvrši pismeno.
CpWz-4_033.jpgCpWz-4_034.jpgCpWz-4_035.jpgCpWz-4_036.jpg
CpWz-4_037.jpg CpWz-4_038.jpgCpWz-4_039.jpgCpWz-4_040.jpg