Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Riješi jednačine.
51 - y = 4
y =
y =
y + 84 = 145
y =
y =
74 - x = 21
x =
x =
x + 99 = 195
x =
x =
57 - x = 3
x =
x =

2. Zadatak: Riješi jednačine.
x - 263 = 452
x =
x =
x - 33 = 264
x =
x =
x - 31 = 44
x =
x =
112 + y = 769
y =
y =
y - 723 = 222
y =
y =

3. Zadatak: Riješi jednačine.
(x + 280) - 196 = 294
x + 280 =
x + 280 =
x =
x =
(x - 143) + 245 = 311
x - 143 =
x - 143 =
x =
x =
(x + 119) - 37 = 234
x + 119 =
x + 119 =
x =
x =
(x - 37) + 227 = 241
x - 37 =
x - 37 =
x =
x =
(x + 226) - 287 = 77
x + 226 =
x + 226 =
x =
x =