Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Riješi nejednačine.
x + 405 < 1073
x <
x <
x ∈ { }
x - 11 < 962
x <
x <
x ∈ { }
x + 725 > 1125
x >
x >
x ∈ { }
x - 52 < 1230
x <
x <
x ∈ { }

2. Zadatak: Riješi nejednačine.
(x - 1197) + 1048 ≥ 1860
x - 1197 ≥
x - 1197 ≥
x ≥
x ≥
x ∈ { }
(x + 635) - 871 ≤ 424
x + 635 ≤
x + 635 ≤
x ≤
x ≤
x ∈ { }
(x + 1108) - 996 ≤ 856
x + 1108 ≤
x + 1108 ≤
x ≤
x ≤
x ∈ { }
(x - 1158) + 831 ≥ 1723
x - 1158 ≥
x - 1158 ≥
x≥
x ≥
x ∈ { }