Tablica množenja i dijeljenja

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Izvrši množenje brojeva.
Brojeve iz provog reda pomnoži sa brojevima iz prve kolone.
x 9 2 8 4 7
5
8
1
7
9

2. Zadatak: Izvrši dijeljenje brojeva.
Brojeve iz provog reda podijeli sa brojevima iz prve kolone tako što u prvo polje pišeš rezultat dijeljenja, a u drugo ostatak ako ga ima.
: 8074696256
6
1
4
5
8