Jednačine sa množenjem i dijeljenjem

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Riješi jednačine.
8 ∙ x = 392
x =
x =
x ∙ 67 = 3484
x =
x =
y ∙ 9 = 315
y =
y =
x ∙ 91 = 5915
x =
x =
53 ∙ x = 2968
x =
x =

2. Zadatak: Riješi jednačine.
4331 : x = 61
x =
x =
y : 75 = 77
y =
y =
x : 1 = 55
x =
x =
y : 88 = 42
y =
y =
4187 : x = 53
x =
x =

3. Zadatak: Riješi jednačine.
21x + 4 = 382
21x =
21x =
x =
x =
24 + 34y = 3322
34y =
34y =
y =
y =
308 - 13y = 9
13y =
13y =
y =
y =
1578 - 83x = 1
83x =
83x =
x =
x =