Redoslijed računskih operacija i upotreba zagrada

Kada završiš sa izradom svih zadataka, OBAVEZNO klikni na dugme "Provjeri" koje se nalazi na dnu vježbe, kako bi dobio rezultate urađenog.
1. Zadatak: Izračunaj vodeći računa o redoslijedu računskih radnji.
21 ∙ 42 + 28 = 42 - 28 + 18 = 60 + 60 - 41 - 48 = 73 - 75 + 95 =
32 ∙ 91 + 48 = 51 ∙ 77 + 10 = 81 + 42 + 58 + 35 = 49 - 26 + 80 =

2. Zadatak: Izračunaj vodeći računa o redoslijedu računskih radnji i zagradama.
84 ∙ (49 + 56) = (64 ∙ 31) - (49 + 25) = (57 + 35) ∙ (40 + 65) = (33 ∙ 52) - (77 + 27) =
49 ∙ (65 + 70) = (78 + 43) ∙ (58 + 12) = (57 + 58) ∙ 86 = (81 ∙ 46) - (57 + 24) =